SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Serveis

Assessoria tècnica especialitzada en desenvolupament rural, sostenibilitat empresarial i medi ambient

Ens impliquem amb els principis i objectius dels clients, per tal d’iniciar la transformació que estan buscant

Elaboració i disseny de continguts en l’àmbit públic i privat

Treballem cada dia per a la promoció d’una cultura rural sostenible

Desenvolupament rural

Suport a negocis de turisme rural

Promoció del producte local

Dinamització rural

Sostenibilitat empresarial

Diagnòstic de sostenibilitat (ambiental, social i econòmic)

Memòries de sostenibilitat (Economia del Bé Comú)

Foment de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

Medi ambient

Educació ambiental i per a la sostenibilitat

Assessorament en la gestió ambiental pública i privada

Cartografia i anàlisi del territori mitjançant SIG