SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Medi ambient

Educació ambiental i per a la sostenibilitat

Elaborem continguts, desenvolupem programes i realitzem activitats i campanyes de comunicació en els àmbits del medi natural, canvi climàtic, residus, ecoauditories escolars, agroecologia i alimentació de proximitat.

Recentment, hem sol·licitat l’adhesió de RurActiva -Sostenibilitat i medi ambient com a entitat EAR (Educació Ambiental en Ruta a la Comunitat Valenciana). Treballem amb un equip de disseny gràfic de contrastat prestigi i expert en comunicació per a fer que les nostres accions d’EA tinguen èxit.

Assessorament en la gestió ambiental pública i privada

Si eres una empresa t’assessorem en tot el referent a la gestió de residus.

Com a entitat local o mancomunitat et donem suport tècnic en l’elaboració dels plecs per a la contractació del servei en el marc del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana 2019 (PIRCV 2019).

Cartografia i anàlisi del territori mitjançant SIG

Aportem solucions en l’elaboració de cartografia mitjançant Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG). Fes-nos la teua consulta i mirarem de trobar la solució més eficient per a tu mitjançant els nostres mitjans o els de la nostra xarxa de col·laboradors.